Brenderup Indslev Kirke
Brenderup Kirke
Brenderup Kirke
Indslev Kirke
Indslev Kirke
 
 
 
   
 
 
 

Information & Nyheder

 

Tilbage til liste

20-02-2000 kl. 20:20

Navne og adresser Middelfart Provsti 2014

Navne og adresser Middelfart Provsti 2014

Provstikontorets adresse er: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. E-post middelfart.provsti@km.dk

Provstikontoret er åbent mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10-14 eller efter aftale. Provstifuldmægtig Elsebeth Buhl Hededam, kan træffes på tlf. 6442 1070 eller e-post ehb@km.dk

 

Provstiudvalget

Formand Bent Damgaard Sørensen, tlf. 8663 8781, e-post bds.husby@gmail.com

Næstformand Provst Peter Lind, tlf. 6441 0206, mobil  2024 1070, e-post pli@km.dk

Finn Poulsen, tlf. 2342 2158, e-post fpo1234@gmail.com

Jørgen Hansen tlf. 6446 1791, e-post aj@ejbynet.dk

Svend Aage Jensen, tlf. 6440 2030, e-post saj.strib@mail.dk

Gunnar Ravn Lorentsen, tlf. 6488 1223, e-post h.lorentsen@gmail.com

Gerda Enevoldsen, tlf. 2829 2362, e-post gerdaenevoldsen@stofanet.dk

Præsterepræsentant: Mikkel Holmegaard Larsen, tlf. 6488 1111, e-post mihl@km.dk

 

Provstiets bygningssagkyndige

Arkitekt Jørgen Ganshorn, tlf. 6091 1200, e-post ganshorn@hotmail.dk

Provstiets revisor

PricewaterhouseCoopers, Herredsvej 32, 7100 Vejle, Tlf: 7921 2700

Provstiets personalerådgiver ved Fyens Stift

Else Jørgensen, Fyens Stift, Klingenberg 2, 5000 Odense C, tlf. 6311 3956, e-post evj@km.dk

 

Menighedsrådsformændene

Asperup-Roerslev:  Marion Strandgaard, tlf. 6444 2595, e-post strandgaard90@hotmail.com

Balslev: Hanne-Lis Christoffersen, tlf. 6446 1149, e-post hannelis@mail.dk

Brenderup-Indslev: Kaj Axel Jensen, tlf. 6444 1760, e-post kajaxeljensen@gmail.com

Ejby: Karen Rose, tlf. 2146 4186, e-post karenrose@ejbynet.dk

Fjelsted-Harndrup: Sys Borcher Jørgensen, tlf. 6488 2494, e-post harndrupskov@gmail.com

Føns-Ørslev-Udby-Husby: Bent D. Sørensen, tlf. 8663 8781, e-post bds.husby@gmail.com

Gamborg: Finn Tønnesen, Tlf. 64 40 32 65, e-post Wiis@privat.dk

Gelsted: Kim Lund, tlf. 2614 6982, e-post h.k.lund@lund.mail.dk

Kauslunde: Finn Klerens, tlf. 2222 2277, e-post finn.@klerens.dk

Middelfart: Bit Jensen, tlf. 6441 9796, e-post nygade51@stofanet.dk

Nørre Aaby:  Poul Strandgaard, tlf. 6444 2595, e-post strandgaard90@hotmail.com

Tanderup: Inger Jørgensen, tlf. 6478 1034, e-post inger-aksel@post.tele.dk

Vejlby-Strib-Røjleskov: Svend Aage Jensen, tlf. 6440 2030, e-post saj.strib@mail.dk

Kordegnen

Middelfart: Lars Brønserud, tlf. 6441 3336, e-post lbr@km.dk

Sognemedhjælperne

Middelfart:  Anette Rørmose Härle, tlf. 6441 3336, e-post arh@middelfartkirke.dk

Vejlby-Strib-Røjleskov: Kristine Zarina Nüchel, tlf. 6440 1198, e-post vsr_pastorat@mail.dk

 

Kontaktpersonerne

Asperup-Roerslev: Torben Mikkelsen, tlf. 6442 1424, e-post Torben.boege.mikkelsen@soc.regionsyddanmark.dk

Balslev: Jørgen Hansen, tlf. 6442 1784, e-post limosegaard@forum.dk

Brenderup-Indslev: Erik Sørensen, tlf. 6446 1799

Ejby:  Viggo Jensen, tlf. 6446 2170, e-post vj46@mail.dk

Fjelsted-Harndrup: Gunnar Ravn Lorentsen, tlf. 6488 1223

Føns-Ørslev-Udby-Husby: Joan Steffensen, tlf. 6442 3387, e-post joan@4kirker.dk

Gamborg: Bjarne Larsen, tlf. 6440 3090, e-post klab@profibermail.dk

Gelsted: Anne-Elizabeth Tjørnehøj, tlf. 6481 2022, e-post it@post.nordit.dk

Kauslunde: Inge Lodberg, tlf. 6441 2279, e-post inge.lodberg@privat.dk

Middelfart: Leif Aarup, tlf. 6029 9576, e-post nygade51@stofanet.dk

Nørre Aaby: Anders Strandgaard, tlf. 6444 2595, e-post strandgaard90@hotmail.com

Tanderup: Georgina Bodo, tlf. 4354 3989, e-post georgina@sinobi.dk

Vejlby-Strib: Lydia Kragh-Hansen, tlf. 6440 1958, e-post lydiabent@profibermail.dk

Præsterne

Asperup-Roerslev: Hanne Drejer, tlf. 6448 1082, e-post hdr@km.dk

Balslev-Ejby: Jens Christian Rothmann, tlf. 6446 1120, jcr@km.dk

Brenderup-Indslev: Lars Højland, tlf. 6444 1066, e-post lah@km.dk

Fjelsted-Harndrup: Mikkel Holmegaard Larsen, tlf. 6488 1111, e-post mihl@km.dk

Føns-Ørslev-Udby-Husby: Johanne Faarup, tlf. 6442 1624, e-post jmf@km.dk

Gelsted-Tanderup: Dorthe Stæhr Nielsen, tlf. 6449 1096, e-post dsn@km.dk

Kauslunde-Gamborg: Jette Rosendal, tlf. 6440 3121, e-post jela@km.dk

Middelfart: Jens Backer Mogensen, tlf. 6441 5322, e-post jbmo@km.dk

                                           Marie Krejberg, tlf. 6441 0341, e-post mk@km.dk

                                           Peter Lind, tlf. 6441 0206, e-post pli@km.dk

                                           Sygehuspræst: Inger Marie Bojesen, tlf. 6612 1773, e-post imb@km.dk

                                           Overenskomst ansat præst: Dorthe Rudbeck, tlf. 6120 0848, e-post dilr@km.dk

Nørre Aaby: Anne Marie Krogh, tlf. 6442 2252, e-post amkk@km.dk

Vejlby-Strib-Røjleskov: Jes Rønn Hansen, tlf. 6440 1075, e-post jrh@km.dk

                                           Bente Luise Toft, tlf. 6440 1466, e-post blft@km.dk

Organisterne

Asperup-Roerslev: Karen Folke Olsen, tlf. 2242 5211,

Balslev-Ejby:  Birgit Schledermann, tlf. 6443 2566, e-post schledermann44@gmail.com

Brenderup-Indslev:  Eva Møller Knudsen, tlf. 6591 3074, e-post eva.moeller.knudsen@gmail.com

Fjelsted-Harndrup: Lise Petersen, tlf. 6488 1022.

Føns-Ørslev-Udby-Husby: Helle Blinkenberg, tlf. 6442 2719, e-post helle@4kirker.dk 

Gelsted-Tanderup: Lars Reinholt, tlf. 2123 1786, e-post larsreinholt@mail.dk 

Kauslunde-Gamborg: Johanne Riis Diemer, tlf. 2211 1865.

Middelfart: Niels Anker Weldingh, tlf. 6441 3930, e-post naw@middelfartkirke.dk 

Nørre Aaby: Peter Martin Møberg, tlf. 2721 6624, e-post pmmoeberg@gmail.com

Vejlby-Strib-Røjleskov: Birgitte Skovmand, tlf. 2181 6965, e-post vsr_organisten@mail.dk 

                                           Helle Sørensen, tlf. 3025 9053, e-post hellesorensen2009@hotmail.com

 

Graverne

Asperup-Roerslev: Dorte Hansen, tlf. 6342 7041 / 2139 5716, e-post graver@asperuproerslevkirker.dk

Balslev: Pia Janner, tlf. 3095 1617, e-post pia@balslevkirke.dk

Brenderup-Indslev: Kim Broholm Rasmussen, tlf. 4219 3201, e-post brenderup_graver@mail.dk

                                           Mona Tougaard, tlf. 2145 2530, e-post indslevkirke@mail.dk

Ejby: Helle Jørgensen, tlf. 2680 3122, e-post ejbykirke@mail.dk                  

Fjelsted: Lene Nielsen, tlf. 6488 1599, e-post fjelstedkirkegaard@direkte.org

Føns-Udby-Ørslev: Kirsten Bang Nielsen, tlf. 2539 7283, e-post kirsten@4kirker.dk

Gamborg: Jørn Rasmussen, tlf. 6440 3818, e-post kirk_en@live.dk

Gelsted-Husby: Tommy Rasmussen, tlf. 2341 0335, e-post graver.gelsted-husby@hotmail.dk

Harndrup: Anette Kej, tlf. 6488 1869, e-post harndrupkirke@mail.dk

Kauslunde: Anita Seiling, tlf. 2129 8074, e-post kauslunde-kg@mail.dk

Middelfart:  Leif Harder Sørensen, tlf. 6441 0926, e-post middelfart.kirkegaard@mail.dk

Nørre Aaby: Keld Lind, tlf. 6442 3375, e-post nr-aaby-kirkegaard@mail.dk

Vejlby-Strib: Jens Otto Nielsen, tlf. 2147 3897, e-post graverkontor@pastorat.dk

Røjleskov: Lise Hakala, tlf. 6440 1137, e-post roejleskovkirke@mail.dk

Tanderup: Jørgen Henriksen, tlf. 2179 5325, e-post tanderupkirke@hotmail.dk

Kirkesangerne

Asperup-Roerslev: Grete Havndrup, tlf. 6448 1572 e-post havndrup@dbmail.dk

Balslev-Ejby: Peder Christensen, tlf. 6442 1654, e-post balslevnorregaard@email.com

Brenderup-Indslev: Katrine Sundahl, Tlf. 6442 3911,  e-post m.sundahl@hotmail.com

Fjelsted-Harndrup: Jette Busse Rasmussen, tlf. 2896 0242 e-post jette_br@yahoo.dk

Føns-Udby: Helene Pedersen, tlf. 2461 5110, e-post helene@4kirker.dk

Gelsted: Birte Blum, tlf. 6449 1826

Husby-Ørslev: Jørgen Duus, tlf. 2440 4334, e-post duus@4kirker.dk

Kauslunde-Gamborg: Margit Anderson, tlf. 4059 0840

Middelfart: Kirkekor

Nørre Aaby: Heidi Aagaard Olsen, tlf. 2442 8490, e-post heidi@itkonsulenten.dk

Vejlby-Strib-Røjleskov: Ingelise Corfitz, tlf. 6440 2008

                      Anni Andersen, tlf. 4333 0483

                      Rigmor Petersen, tlf. 6440 1440

                      Bent Andersen, tlf. 6440 1208.

Tanderup: Kirkekor.

Regnskabsførerne

Asperup-Roerslev:  Niels Just Petersen, tlf. 6448 1436, e-post kasserer@asperupkirke.dk

Balslev-Ejby og Middelfart: Norbert Grabbert, tlf. 6441 3336, e-post ng@middelfartkirke.dk

Brenderup-Indslev: Johannes Jul Jakobsen, tlf. 6444 1585, e-post borte@c.dk

Fjelsted-Harndrup: Finn Nielsen, tlf. 6446 1450, e-post hviid@ejbynet.dk

Føns-Ørslev-Udby-Husby, Gelsted, Nørre Aaby og Vejlby-Strib-Røjleskov: Firmaet Ole Nielsen,

                                           tlf. 6449 1249, e-post gunvor@stenagergaard.net

Gamborg:

Kauslunde: Gerda Enevoldsen, tlf. 2829 2362, e-post gerdaenevoldsen@stofanet.dk

Tanderup: Inge Lise Hansen, tlf. 6443 1203, e-post liseorsbjerg@live.dk

 
 
Uptime-IT ApS
    Brenderup Kirke   |   Indslev kirke    Login